Sierpień 6, 2016

Fasada Mc-Passive

mcpassiveCHARAKTERYSTYKA SYSTEMU:
System ściany osłonowej o podwyższonej izolacyjności termicznej.